Certifikati

bba_slovenia_2017_pomurske mlekarne

BestBuy certifikat

V Pomurskih mlekarnah smo pridobili certifikat BestBuy za najboljše razmerje med ceno in kakovostjo v kategoriji maslo. BestBuy certifikat podeljuje švicarska raziskovalna hiša ICERTIAS na podlagi mednarodne raziskave med potrošniki. S certifikatom so označeni izdelki in storitve, pri katerih potrošniki na posameznem trgu prepoznajo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Certifikat smo pridobili že leta 2015 za kategorijo trdi sir.

Certifikat BestBuy 2017/18
FSSC22000

FSSC 22.000

Ta mednarodni standard je sistem za upravljanje hrane, ki zajema obseg dobave. Gre za kategorijo proizvodnje, ki obvladuje v posameznih fazah pokvarljivost živalskih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov. Mi ga uporabljamo pri sprejemu, pasterizaciji in koncentriranju mleka.

Certifikat FSSC 2017
Certifikat ISO9001

Standard kakovosti ISO 9001:2015

Je mednarodni standard, ki je najbolj razširjeni model sistema vodenja kakovosti. Gre za dokumentirano obvladovanje med seboj povezanih elementov (sistem), ki preko definirane politike, ciljev in strategije doseganja ciljev (vodenje) zagotavljajo izpolnitev zahtev za izdelek/storitev, postavljenih od zainteresiranih strani (kakovost). V našem podjetju smo ga uspešno certificirali.

Certifikat ISO 9001:2015 - Murska Sobota
Certifikat ISO 9001:2015 - Ljutomer
iso14000-new

Okoljevarstveni certifikat ISO 14001:2015

Je sistem za ravnanje z okoljem, ki zajema obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, ter preprečevanje onesnaževanja okolja. Standard ISO 14001 je eno od najpomembnejših orodij v odnosu do okolja, ki ga uporabljajo organizacije po celem svetu in med njimi smo tudi mi.

Certifikat ISO 14001: 2015 - Murska Sobota
Certifikat ISO 14001: 2015 - Ljutomer
HACCP

HACCP

HACCP je okrajšava, ki pomeni Hazard Analysis and Critical Control Point, v prevodu analiza tveganja in kritične kontrolne točke. Gre za osnovno dokumentirano orodje za obvladovanje prehranske varnosti izdelkov z identifikacijo, analizo in oceno fizikalnih, kemijskih in bioloških tveganj v posameznih fazah procesov ter definiranjem in izvajanjem preventivnih in/ali korektivnih ukrepov v fazah s povečanim tveganjem. V Pomurskih mlekarnah imamo sistem HACCP uveden v celotni verigi od sprejema pa do končnega izdelka.

halal_cert

Halal certifikat

V Pomurskih mlekarnah smo pridobili halal certifikat, s katerim se potrjuje implementacija halal standarda v proces nabave, sprejema in skladiščenja nabave, proizvodnje, pakiranja, označevanja ter skladiščenja in distribucija proizvoda. Certifikat predstavlja dodatno potrditev o kvaliteti proizvodov za potrošnike, ki so islamske veroizpovedi.

Certifikat Halal 2018
Logotipi izbrana kakovost Slovenije

Izbrana kakvost

V Pomurskih mlekarnah smo kot predelovalec mleka pridobili certifikat izbrane kakovosti. Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Certifikat Izbrana kakovost