pomurske-mlekarne-boniteta-odlicnosti-2019-si

Boniteta odličnosti

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Certifikat Boniteta odličnosti
Logotipi izbrana kakovost Slovenije

Izbrana kakovost

V Pomurskih mlekarnah smo kot predelovalec mleka pridobili certifikat izbrane kakovosti. Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Certifikat Izbrana kakovost

pomurske-mlekarne-ifs-food-bureau-veritas

IFS Food

IFS (International Food Standard) je standard za presojanje živilskih proizvodov v prehranski industriji in je namenjen komuniciranju med trgovcem in proizvajalcem. IFS standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentarius, pravila dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, kakor tudi sledljivost ter označevanje živil.

Pomurske mlekarne tako dosegajo najvišje mednarodne standarde kvalitetne in varne predelave mlečnih proizvodov ter izpolnjujejo stroge zahteve glede sledljivosti in označevanja živil. Z upoštevanjem zahtev IFS standarda izpolnjujemo visoka pričakovanja in zahteve naših kupcev ter zagotavljamo, da so naši proizvodi varni in kakovostni.

Certifikat IFS Food - Murska Sobota Certifikat IFS Food - Ljutomer
HACCP

HACCP

HACCP je okrajšava, ki pomeni Hazard Analysis and Critical Control Point, v prevodu analiza tveganja in kritične kontrolne točke. Gre za osnovno dokumentirano orodje za obvladovanje prehranske varnosti izdelkov z identifikacijo, analizo in oceno fizikalnih, kemijskih in bioloških tveganj v posameznih fazah procesov ter definiranjem in izvajanjem preventivnih in/ali korektivnih ukrepov v fazah s povečanim tveganjem. V Pomurskih mlekarnah imamo sistem HACCP uveden v celotni verigi od sprejema pa do končnega izdelka.


halal_cert

Halal certifikat

V Pomurskih mlekarnah smo pridobili halal certifikat, s katerim se potrjuje implementacija halal standarda v proces nabave, sprejema in skladiščenja nabave, proizvodnje, pakiranja, označevanja ter skladiščenja in distribucija proizvoda. Certifikat predstavlja dodatno potrditev o kvaliteti proizvodov za potrošnike, ki so islamske veroizpovedi.

Certifikat Halal 2019
bba_slovenia_2017_pomurske mlekarne

BestBuy certifikat

V Pomurskih mlekarnah smo pridobili certifikat BestBuy za najboljše razmerje med ceno in kakovostjo v kategoriji maslo. BestBuy certifikat podeljuje švicarska raziskovalna hiša ICERTIAS na podlagi mednarodne raziskave med potrošniki. S certifikatom so označeni izdelki in storitve, pri katerih potrošniki na posameznem trgu prepoznajo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Certifikat smo pridobili že leta 2015 za kategorijo trdi sir.

Certifikat BestBuy 2017/18

Politika sistemov vodenja kakovosti

Osnovna poslovna usmeritev Pomurskih mlekarn je zavezanost h kakovosti poslovanja ter visoki varnosti in kakovosti proizvodov

Proizvajamo izdelke, ki so namenjeni končnim potrošnikom in izdelke, ki so namenjeni nadaljnji predelavi. Izpolnjujemo vse zakonodajne zahteve z varnostjo živil in zahteve standardov vodenja varnosti živil. S svojim znanjem in izkušnjami spreminjamo mleko v Bele zaklade neokrnjene narave na način, ki za zagotavlja zadovoljstvo kupcem, dobaviteljem, zaposlenim in lastniku družbe.

Politika sistemov vodenja kakovosti