Vodstvo podjetja

Robert Serec, MBA IMD

Uprava – direktor družbe

02 536 12 12


Dejan Rob, univ. dipl. inž. živil. tehn.

Izvršni direktor za proizvodnjo

02 536 12 27


Harry Steržaj, univ.dipl.oec.

Vodja prodaje in nabave

02 536 12 20


Andrej Horvat, diplomirani inž. zooteh.

Svetovalec direktorja za odkup mleka

02 536 12 29