fbpx

Zaposlimo

Ste zavzeti za delo in vztrajni pri opravljanju nalog?
Potem vas vabimo, da se pridružite našemu timu!


VODJA VZDRŽEVANJA (m/ž)

Obseg dela:

 • Priprava letnih programov investicijskega in preventivnega vzdrževanja.
 • Vodenje vzdrževalcev.
 • Samostojno operativno delo v vzdrževanju.
 • Izvajanje nalog za varnost in zdravje pri delu, ter varovanje okolja.
 • Planiranje in organiziranje pregledov delovnih sredstev.
 • Stalno ugotavljanje fizičnih in delovnih stanj in vodenje sistematičnega preventivnega in kurativnega vzdrževanja delovnih sredstev in infrastrukture.
 • Upravljanje z energetskimi napravami za proizvodnjo toplote in pare, vzdrževanje in čiščenje toplovodnih naprav in prostorov kurilnice, vodenje predpisanih evidenc in dokumentacije.
 • Organiziranje sistematičnega vzdrževanja delovnih sredstev in infrastrukture. Izdelava Navodila za vzdrževanje.
 • Vodenje kartotek in arhiva tehnične dokumentacije delovnih sredstev.
 • Organizira mrežo obveščanja. Sklepa dogovore in vzdržuje poslovni odnos z najetimi zunanjimi vzdrževalci.
 • Planiranje in organiziranje usposabljanja delavcev za preventivno vzdrževanje.
 • Izdeluje povpraševanja, pridobiva in obdeluje ponudbe za vzdrževanja. Pripravlja predloge za izbor izvajalcev vzdrževalnih in investicijskih del.
 • Vodenje in koordiniranje izvajalskih del. Organiziranje poskusnih delovnih zagonov, tehničnih in drugih prevzemov.
 • Pripravljanje in kontroliranje situacij. Analiziranje in zaključevanje vzdrževalnih nalogov. Likvidiranje prejetih računov.
 • Tehnično svetovanje.
 • Pisanje poročil in poročanje.
 • Udeleževanje proizvodnih kolegijev.
 • Izvajanje drugih del po nalogu nadrejenega, ki so v skladu z zakonodajo, znanjem in izkušnjami.

Potrebna znanja in izkušnje:

 • Raven 6/2 ali 7: visokošolska ali univerzitetna izobrazba tehnične strojne ali elektro smeri ali druge ustrezne smeri.
 • Tri leta delovnih izkušenj na področjih vzdrževanja, vodenja in upravljanja delovnih procesov.
 • Delo z računalnikom in šoferski izpit B kategorije.
 • Znanje angleškega jezika.
 • Usposobljen za pravilno razumevanje in ugotavljanje potreb po vzdrževanju; razumevanje standardov preventivnega in kurativnega vzdrževanja.
 • Obvladovanje metod dela z ljudmi.

SKLADIŠČNIK LJUTOMER, MURSKA SOBOTA

Obseg dela:

 • Fizično urejanje skladišč in odlagalnih mest; označevanje odlagalnih mest; označevanje predmetov skladiščenja.
 • Prevzem in pregled blaga, ki se prevzema tako iz proizvodnje kakor tudi trgovskega in ostalega blaga.
 • Priprava komisionov in nalaganje blaga na prevozna sredstva.
 • Priprava in izdaja blaga za potrebe proizvodnje.
 • Vodenje vseh potrebnih evidenc in dokumentacije s svojega področja dela.
 • Izvajanje vseh ostalih manipulacija v skladišču.
 • Izvajanje drugih del po nalogu nadrejenega, ki so v skladu z zakonodajo, znanjem in izkušnjami.

Potrebna znanja in izkušnje:

 • poklicna izobrazba tehnične ali ekonomske smeri ali druge ustrezne smeri,
 • izpit za vožnjo viličarja.

DELAVEC V PROIZVODNJI v LJUTOMERU

Obseg dela:

 • opravljanje zahtevnejših pomožnih del pri izdelavi in manipulaciji izdelkov ter materiala v proizvodnji in v skladišču,
 • zahtevnejša pomožna dela pri upravljanju strojev in postrojenj,
 • zahtevnejše ročno in strojno pakiranje,
 • čiščenje opreme in prostorov,
 • vodenje predpisanih evidenc in dokumentacije,
 • kontrola zalog proizvodnega skladišča repromateriala in zalog surovin.

Izobrazba:

 • osnovnošolska, nižja poklicna živilske smeri.

Prijave z vašimi kontakti (telefonska številka, elektronski naslov) in opisom dosedanjih izkušenj v obliki življenjepisa sprejemamo na naslov:
Pomurske mlekarne, d.d. Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov: sandra.sever@pomurske-mlekarne.si. Ob prijavi navedite, na katero delovno mesto se prijavljate. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 02 536 12 12.
Slovenščina