Ste zavzeti za delo in vztrajni pri opravljanju nalog?
Potem vas vabimo, da se pridružite našemu timu!

Prijave z vašimi kontakti (telefonska številka, elektronski naslov) in opisom dosedanjih izkušenj v obliki življenjepisa sprejemamo na naslov:
Pomurske mlekarne, d.d. Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov: sandra.sever@pomurske-mlekarne.si. Ob prijavi navedite, na katero delovno mesto se prijavljate. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 02 536 12 12.

 
 


SKLADIŠČNIK 2 (Murska Sobota)

Glavne naloge:

 • Fizično urejanje skladišč in odlagalnih mest; označevanje odlagalnih mest; označevanje predmetov skladiščenja.
 • Prevzem in pregled  blaga, ki se prevzema  tako iz proizvodnje kakor tudi trgovskega in ostalega blaga.
 • Priprava komisionov in nalaganje blaga na prevozna sredstva.
 • Priprava  in izdaja blaga za potrebe proizvodnje
 • Vodenje vseh potrebnih evidenc in dokumentacije s svojega področja dela.
 • Izvajanje vseh ostalih manipulacija v skladišču.
 • Izvajanje drugih del po nalogu nadrejenega, ki so v skladu z zakonodajo, znanjem in izkušnjami.

Kaj pričakujemo?

 • Raven  4:  poklicna izobrazba tehnične ali ekonomske smeri ali druge ustrezne smeri.
 • Izpit za vožnjo viličarja.
 
 


ŠTUDENTSKO DELO

Uspešno pomursko podjetje z bogato mlekarsko tradicijo in nazivom »Naj živilsko podjetje 2022«, za delo v skladišču in proizvodnji v MS za daljši čas.

 
 


KURJAČ/UPRAVLJALEC KOTLA

Glavne naloge:

 • Izvajanje vseh del na energetskih napravah.
 • Stalno ugotavljanje fizičnih in delovnih stanj in vodenje sistematičnega preventivnega in kurativnega vzdrževanja delovnih sredstev in infrastrukture.
 • Upravljanje  z energetskimi  napravami za proizvodnjo toplote in pare, vzdrževanje  in čiščenje toplovodnih  naprav in prostorov kurilnice, vodenje predpisanih  evidenc in dokumentacije.
 • Vodenje kartotek in arhiva tehnične dokumentacije delovnih sredstev.
 • Pisanje poročil in poročanje.
 • Izvajanje drugih del po nalogu nadrejenega, ki so v skladu z zakonodajo, znanjem in izkušnjami.

Potrebna znanja in izkušnje:

 • Raven 4 ali 5: poklicna ali srednješolska izobrazba tehnične strojne ali elektro smeri ali druge ustrezne smeri.
 
 


DELAVEC V PROIZVODNJI 1 (m,ž) v Ljutomeru in Murski Soboti

Glavne naloge:

 • Opravljanje zahtevnejših pomožnih del pri izdelavi in manipulaciji izdelkov ter materiala v proizvodnji in v skladišču.
 • Zahtevnejša pomožna dela pri upravljanju strojev in postrojenj.
 • Zahtevnejše ročno in strojno pakiranje.
 • Čiščenje opreme in prostorov
 • Vodenje predpisanih evidenc in dokumentacije.
 • Kontrola zalog proizvodnega skladišča repromateriala in zalog surovin.
 • Po nalogu nadrejenega opravljanje vseh drugih nalog, ki so v poslovnem interesu podjetja in ne presegajo njegove pridobljene oz. pričakovane usposobljenosti.

Potrebna znanja in izkušnje:

 • Končana OŠ.
 • 3 mesece delovnih izkušenj.