fbpx

Zaposlimo

Ste zavzeti za delo in vztrajni pri opravljanju nalog?
Potem vas vabimo, da se pridružite našemu timu!


SKLADIŠČNIK LJUTOMER, MURSKA SOBOTA

Obseg dela:

 • Fizično urejanje skladišč in odlagalnih mest; označevanje odlagalnih mest; označevanje predmetov skladiščenja.
 • Prevzem in pregled blaga, ki se prevzema tako iz proizvodnje kakor tudi trgovskega in ostalega blaga.
 • Priprava komisionov in nalaganje blaga na prevozna sredstva.
 • Priprava in izdaja blaga za potrebe proizvodnje.
 • Vodenje vseh potrebnih evidenc in dokumentacije s svojega področja dela.
 • Izvajanje vseh ostalih manipulacija v skladišču.
 • Izvajanje drugih del po nalogu nadrejenega, ki so v skladu z zakonodajo, znanjem in izkušnjami.

Potrebna znanja in izkušnje:

 • poklicna izobrazba tehnične ali ekonomske smeri ali druge ustrezne smeri,
 • izpit za vožnjo viličarja.

VZDRŽEVALEC - ELEKTRIČAR I - M

Obseg dela:

 • Izvajanje pregledov in vzdrževanje strojev in naprav v skladu s predpisi in navodili, ugotavljanje in odpravljanje napak ter okvar na strojih, napravah in inštalacijah
 • Poznavanje osnov pnevmatike, hidravlike, električnih krmilnih sistemov, napeljav
 • Sodelovanje pri naročanju potrebnih rezervnih delov
 • Čiščenje opreme in prostorov
 • Stimulativno delovno okolje
 • Sodelovanje s pozitivnim, ambicioznim timom

Potrebna znanja in izkušnje:

 • Stopnja izobrazbe: srednja poklicna, srednja strokovna, srednja splošna - Elektrotehnika in energetika

DELAVEC V PROIZVODNJI v LJUTOMERU

Obseg dela:

 • opravljanje zahtevnejših pomožnih del pri izdelavi in manipulaciji izdelkov ter materiala v proizvodnji in v skladišču,
 • zahtevnejša pomožna dela pri upravljanju strojev in postrojenj,
 • zahtevnejše ročno in strojno pakiranje,
 • čiščenje opreme in prostorov,
 • vodenje predpisanih evidenc in dokumentacije,
 • kontrola zalog proizvodnega skladišča repromateriala in zalog surovin.

Izobrazba:

 • osnovnošolska, nižja poklicna živilske smeri.


LABORANT

Obseg dela:

 • organiziranje in izvajanje vseh potrebnih kontrol mleka, surovin, polizdelkov in končnih izdelkov,
 • izvajanje bakterioloških in kemičnih analiz mleka ter mlečnih izdelkov skladno s predpisanimi in definiranimi metodami,
 • odvzem vzorcev, senzorično ocenjevanje izdelkov,
 • mikrobiološka kontrola obrata - odvzem brisov,
 • kontrola čistoče obrata,
 • vzdrževanje aparatur za izvajanje analiz, vzdrževanje opreme in prostorov laboratorija,
 • kontrola higiene obrata,
 • vhodna kontrola surovin in embalaže, ki prihaja v stik z živili,
 • izvajanje kontrol DDD in vodenje pripadajoče dokumentacije,
 • kontrola čistil,
 • priprava kemikalij,
 • vodenje predpisanih evidenc in dokumentacije,
 • izvajanje drugih del po nalogu nadrejenega v skladu z izobrazbo in izkušnjami.

Potrebna znanja in izkušnje:

 • raven 5:srednješolska izobrazba živilske ali druge ustrezne smeri,
 • 1 leto delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih.

Prijave z vašimi kontakti (telefonska številka, elektronski naslov) in opisom dosedanjih izkušenj v obliki življenjepisa sprejemamo na naslov:
Pomurske mlekarne, d.d. Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov: sandra.sever@pomurske-mlekarne.si. Ob prijavi navedite, na katero delovno mesto se prijavljate. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 02 536 12 12.
Slovenščina