Z odkupom mleka Pomurske mlekarne pripomoremo k zagotovljenemu obstoju živinoreje, obdelanosti kmetijskih zemljišč, doprinosu dohodka kmetom in zaposlovanju delavcev na območju Pomurja in Podravja.

Pri prireji mleka naše rejce vodi tradicija prehranjevanja živali, z upoštevanjem vseh evropskih kakovostnih standardov za zdravo ljudsko prehrano.

Naši partnerji so naslednje družbe: Mlekarska zadruga Ptuj, KZ Slovenska Bistrica, SKZ Ljutomer Križevci, Mlekop, PP AGRO, Mlekarna Celeia.