fbpx

Pomurske mlekarne z vizijo lastnika in direktorja Anthonyja Tomažina stremijo k dolgoročnemu razvoju

Slovenski tradicionalni zajtrk s prvošolci Osnovne šole III. Murska Sobota
16. novembra 2018
Skupaj s pomočjo “Lejkašev” predali skoraj 1000 litrov mleka dobrodelni organizaciji Anina zvezdica
19. decembra 2018

Pomurske mlekarne z vizijo lastnika in direktorja Anthonyja Tomažina stremijo k dolgoročnemu razvoju

Po prevzemu Pomurskih mlekarn d.d. s strani novega lastnika je bila opravljena analiza poslovanja, ki je pokazala, da so nekateri izvozni posli negativno vplivali na poslovanje, glede na dvig cene surovega mleka in smetane, do katerega je prišlo zaradi pomanjkanja mleka, kot posledice sušnega obdobja v Evropi.
Dosedanje nerentabilne pogodbe so vplivale na trenutno zmanjšanje potrebe po mleku in dejansko manjši upad proizvodnje. Posledično smo v zadnjem mesecu izpogajali nove rentabilne pogodbe. Hkrati pa že potekajo pogajanja o novih poslih in aktivno iskanje novih, profitabilnih izvoznih trgov, čeprav so za lastnika in direktorja Anthonyja Tomažina ključnega pomena širitev sodelovanja in partnerski odnos s slovenskimi kupci.
V prejšnjem mesecu je podjetje, kljub manjšemu obsegu proizvodnje in nekoliko manjši realizaciji, kot je bila planirana, poslovalo z dobičkom.
Podjetje bo v prihodnjih mesecih investiralo v posodobitev zastarele in dotrajane proizvodne opreme, v razvoj novih proizvodov in v obuditev nekaterih opuščenih, vendar perspektivnih prodajnih programov. V tem mesecu pa se je že začelo dodatno zaposlovanje, do konca novembra se bo v Pomurskih mlekarnah na novo zaposlilo sedem delavcev.
Razen tega se je novo vodstvo z direktorjem Anthonyjem Tomažinom z začetkom oktobra 2018 zavezalo, da bo odkupljeno mleko za proizvodnjo v celoti slovenskega izvora, saj stremimo k dolgoročnemu, korektnemu sodelovanju s slovenskimi dobavitelji mleka.
Slovenščina