fbpx

Pomurske mlekarne z rastjo prihodkov v letu 2017

Podpiramo znanstvenoraziskovalno dejavnost
27. januarja 2018
EBA tekmovanje za uspešno poslovno prakso
28. februarja 2018
Prikaži vse

Pomurske mlekarne z rastjo prihodkov v letu 2017

Pomurske mlekarne z rastjo prihodkov v letu 2017Pomurske mlekarne d.d. so leto 2017 kljub izredno zahtevnim razmeram, predvsem na trgu surovin, zabeležile pozitivno leto. V skladu z oceno je družba dosegla neto prihodke v višini 35.946 tisoč evrov, kar je 7,7 odstotka več kot predhodno leto, ob tem pa realizirala 174 tisoč evrov dobička iz poslovanja in 21 tisoč evrov čistega dobička. Družba se je v letu 2017 uspešno spopadala tudi s finančnimi izzivi. Kljub uspešno zaključenemu poplačilu navadnih upnikov v skupni vrednosti 5,1 milijona evrov se zadolženost družbe ni bistveno povečala. Finančni dolg je po oceni ob koncu leta 2017 znašal 7.008 tisoč evrov, kar predstavlja 0,4 kratnik ocenjene bilančne vsote, ki je znašala 19.832 tisoč evrov, in 1,1 kratnik kapitala, ki je ob koncu leta v skladu z oceno dosegel 6.193 tisoč evrov. Ocenjeni poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo je znašal 1.105 tisoč evrov.